Choď na obsah Choď na menu
 

Výsledky voľby hlavného kontrolóra obce Šávoľ

Dňa 20.2.2019 sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce Šávoľ na Obecnom zastupiteľstve Obce Šávoľ s nasledovnými výsledkami: a. zhodnotenie priebehu voľby hlavného kontrolóra – úspešné, za hlavného kontrolóra obce Šávoľ bola zvolená Ing. Gabriela Fábiánová, 1. mája 578/51, 985 59 Vidiná. Július Ferencz starosta obce Vyvesené: 21.2.2019 Zvesené: ....................