Choď na obsah Choď na menu
 

Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Popis systému triedeného zberu - A szeparált hulladék rendszerének leírása

2. 1. 2020

 

Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu

8. 1. 2020

 

Řekonštrukcia miestnej komunikácie Šávoľ"-"A Sávolyi utak felújítása"

28. 1. 2020

 

Úroveň vytriedenia odpadu v roku 2019

14. 2. 2020

 

Pozvánka, Meghívó

19. 2. 2020

 

Výzva na predloženie ponuky - Pályázati felhívás

3. 3. 2020

 

Biologicky rozložiteľný odpad - Biológiailag lebontható hulladék

4. 3. 2020

 

Odpad a koronavírus - Hulladék és a koronavírus

20. 3. 2020

 

Zmluva o účte

5. 5. 2020

 

Zmluva s dodávateľom

27. 5. 2020

 

Poistenie zodpovednosti za škodu-Kötelező gépjármű biztosítás

5. 6. 2020

 

Kúpna zmluva-Adásvételi szerződés

10. 6. 2020

 

Zmluva o zebezpečení služieb v odpadovom hospodárstve-oddelene zbierené zložky KO

23. 6. 2020

 

Dodatok č.1 k zmluve s dodávateľom

24. 6. 2020

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre Banskobystrický kraj

30. 7. 2020

 

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

19. 8. 2020

 

Mandátna zmluva

21. 8. 2020

 

Príprava obyvateľstva na seba ochranu a vzájomnú pomoc v roku 2020

26. 8. 2020

 

Orange

26. 8. 2020

 

Orange1

26. 8. 2020

 

Najdené zložky

Viacúčelové ihrisko

Datum: 25. 5. 2020
Fotografií: 8
Zložiek: 0